Hoe je van jouw bedrijf een fantastisch stagebedrijf maakt. 3 tips.

17/07/18

De stage is een sollicitatiegesprek van 20 weken waarin jouw bedrijf en een student uitgebreid met elkaar kennismaken. Het is een fantastisch recruitment instrument met lage risico’s en nog lagere kosten. En maximale retentie als je het slim aanpakt. Graag geef ik je drie kansen waarmee je jouw bedrijf direct enorm aantrekkelijk maakt voor jonge mensen om op stage te komen. 


Maak van de stage een bedrijfsfeestje.

Stel jezelf eens voor; Een student komt stagelopen op jouw bedrijf, maar jij bent niet de aangewezen begeleider. Toch valt het je op dat de stagiair opvallend vaak naar de wc is. Jij denkt dat het vooral met de spanning te maken heeft. Wat doe je? Vraag je de stagebegeleider om het bespreekbaar te maken bij de volgende evaluatie? Of spreek je de student zelf aan? 

Zorg ervoor dat het hele bedrijf is ingericht op het werken met stagiairs.

Ik adviseer je om dat laatste te doen. Sterker nog: Zorg ervoor dat het hele bedrijf is ingericht op het werken met stagiairs. Studenten van nu zijn gewend aan snelle feedback en verwachten dit ook zo blijkt uit diverse onderzoeken zoals dit recente whitepaper van Appical . Hoezo wachten tot dat formele gesprek? Als je wat te zeggen hebt hoort een stagiair dit graag direct. Speel hier op in als bedrijf.  Natuurlijk is het wel belangrijk om hier goede afspraken over te maken in jouw bedrijf en alles vast te leggen in een stageplan waarin je goed bekijkt wie betrokken is op welk moment van de stage en wat je concreet van diegene verwacht. Zo is je hele bedrijf betrokken en leg je het eigenaarschap neer bij medewerkers zelf. 

Zie de stage als een cyclisch proces.

De stage is een keten van stappen. Die keten is uiteindelijk even sterk als de zwakste schakel. Het gaat achtereenvolgens om de werving, selectie, introductie, begeleiding,  beoordeling en exit van de stagiair, waarna je de exit van de ene stagiair idealiter gebruikt om nieuwe kandidaten te werven.   

    

Stagecyclus figuur 

Als je jouw zwakke schakel weet, investeer dan daarin. Verschiet niet al je kruit op een van de elementen die goed lopen maar focus je vooral op het versterken van de minder sterke onderdelen van de keten. Zo voorkom je dat je een perfecte ‘werkenbi’j site hebt, maar een slechte indruk maakt bij studenten en tranentrekkende reviews krijgt op sites als stagerecensies.nl 

Verschiet niet al je kruit op een van de elementen die goed lopen maar focus je vooral op het versterken van de minder sterke onderdelen van de keten.

Zeker in een markt waarin het bedrijf de kandidaat is en de sollicitant iets te kiezen heeft wil je dit voorkomen. 

Stagiairs zijn geen unieke diersoort.

Millenials, Generatie Z, Generatie X. Natuurlijk is iedere generatie een product van de wereld waarin deze is opgegroeid. Een Nederlandse millenial heeft vaak een zorgeloze jeugd gehad  terwijl de grootouders vaak nog de tweede wereldoorlog meemaakten. Dat heeft invloed op de manier waarop je naar ‘werk’ kijkt. Toch zijn de verschillen tussen al die generaties niet zo groot als je wellicht denkt. Uiteindelijk willen iedereen op de arbeidsmarkt in grote lijnen hetzelfde; Zinvol werk doen. Wat die ‘zingeving’ is verschilt wel per generatie. Zo constateerde Young Capital onlangs dat iemand van Generatie Z meer focus heeft op zekerheid dan een millenial. De leden van generatie X leggen op hun beurt gemiddeld meer nadruk op het bereiken van carriéredoelen dan Millenials. 

Wat ‘zingeving’ is verschilt wel per generatie.

Dit inzicht hebben veel mensen in een bedrijf niet. Help hen daarbij! Zeker in een vergrijzende samenleving als de Nederlandse is het ontzettend belangrijk dat jonge en oudere mensen goed begrijp waar de overeenkomsten liggen en waar de verschillen. Door te laten zien dat iedereen in essentie hetzelfde wil voorkom je dat jonge mensen afknappen op een in hun ogen vastgeroeste organisatie, terwijl diezelfde vastgeroeste organisatie vastloopt in een stereotype beeld van die brutale jonge mensen met hun smartphoneverslaving. Benoem en erken de onderlinge overeenkomsten en verschillen en laat die generaties dit van elkaar ervaren. De energie die daaruit ontstaat is geweldig. 

 

Andere berichten

Stagebureau maakt een tussenstop.

24/09/18

Stagebureau op RTL 4

14/09/18
Ik ga akkoord met de privacyverklaring