Stagebureau maakt een tussenstop.

24/09/18

Het is ons gelukt, het is mogelijk om met beperkte middelen in korte tijd een stagebureau neer te zetten voor Haarlemse bedrijven en organisaties . Dit succes heeft ons overvallen, wat de kwaliteit van het stagebureau in gevaar brengt.

In overleg met onze opdrachtgevers hebben we daarom gezamenlijk besloten om pas op de plaats te maken tot 1 januari 2019.

Het stagebureau is iets meer dan 2 jaar geleden opgericht om Haarlemse bedrijven beter te verbinden met studenten. Via stages. Daarbij waren in het oorspronkelijke plan twee doelgroepen belangrijk: De student met een hele gewilde opleiding (MBO en HBO techniek bijvoorbeeld) én de doelgroepen die bedrijven niet direct als kandidaat beschouwen; denk aan Nova Entree of praktijkonderwijs.

De ambitie? 100 stageplaatsen per jaar koppelen aan studenten van onderwijsinstellingen in Haarlem en omgeving.

Resultaat

De afgelopen twee jaar zijn wij enorm gegroeid in aandacht, in vacatures en sollicitaties, in events en dus ook in inzet.

Het is ons gelukt om maar liefst 1000 sollicitaties te realiseren voor meer dan 600 vacatures bij 400 bedrijven in de afgelopen anderhalf jaar. Dat lijkt weinig, maar met een bezetting van nog geen halve FTE en een minimale begroting is dit een maximaal resultaat. En het tienvoudige van onze oorspronkelijke ambitie.

Duizenden bezoekers op onze site per maand, honderden volgers op sociale media, bovenin pagina 1 op Google, een vast event op de Haarlemse ondernemers talkshow NV Haarlem, gastlessen, bedrijfsbezoeken, allemaal losse successen die opgeteld ons best een beetje trots maken.

Toch heeft deze onstuimige groei ook tot gevolg dat de workload onstuimig is gegroeid. De beheersing van het proces, het systeem en de bediening van onze klanten vergt veel tijd met 100 stagebedrijven; laat staan 400 bedrijven en vele sollicitanten. Tegelijkertijd zijn de beschikbare middelen niet meegegroeid.

Herijking

Dan is een moment om kleur te bekennen onvermijdelijk; Waar staat het stagebureau écht voor. We kunnen niet alles voor iedereen zijn. Wat zijn we dan? En voor wie? Wat willen onze opdrachtgevers met het stagebureau?

Daarom gaan wij ons de komende periode focussen op het bouwen van een bureau nieuwe stijl (‘2.0’ om er een foute managementterm aan te plakken).  Wat is realistisch, welk budget past daarbij, wie zijn de partners, welke keuzes maken wij in ons aanbod?

Met deze herijking  komen wij begin 2019 met een nieuw aanbod dat aansluit op de behoeftes van onze opdrachtgevers, onze klanten en studenten op zoek naar een Haarlemse stage.

Ok, maar even concreet. Wat merken onze klanten. hiervan?

Dit betekend dat we het huidige stagebureau, ondanks de succesvolle groei op een laag pitje zetten.

Voor de komende periode heeft dit een aantal concrete effecten die ingaan vanaf 1 oktober aanstaande:

1-Het is nog wel mogelijk om vacatures te plaatsen en onze automatische notificaties blijven bestaan. Handmatige verspreiding en ondersteuning bij verspreiding is on hold.

2-Er is een betaalmodule geïntroduceerd, deze is stopgezet. Plaatsingen zijn dus weer gratis, wel met de kanttekening dat we deze niet persoonlijk actief oppakken. Bedrijven die een betaling hebben gedaan krijgen dit bedrag teruggestort.

3-Sociale media worden passief bijgehouden, dat wil zeggen dat we monitoren, maar niet actief communiceren.

4-Het stagebureau is minder goed bereikbaar in de periode oktober, november, december 2018. E-mail zal onregelmatig worden beantwoord en onze nieuwsbrief zal niet verschijnen. Ook zullen we niet aanwezig zijn op evenementen.

Wat gaan we wel doen?

De ontwikkeling van het nieuwe aanbod lukt niet zonder anderen. We gaan dus niet in een hoekje zitten nadenken met een ganzenveer, rode wijn en volle maan. Zo werkt het niet. We gaan actief met de partners om tafel.

Iedereen bedankt voor de inzet en het vertrouwen tot nu toe.

En tot binnenkort!

Maarten Brand

Frank Rood.

PS Als je ideeën hebt, wilt meedenken: Graag!

 

 

 

Andere berichten

Stagebureau op RTL 4

14/09/18

Maarten Brand presenteert het Grote Stageboek

13/09/18
Ik ga akkoord met de privacyverklaring